16Dec2008

Colour palette

Information
1413 hits
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

The string literals in this table can be used to specify colours in the HTML representations of these properties: to set the COLOR attribute of the FONT tag, for example.

Colour Name

Hex code Colour NameHex code Colour NameHex code 
aliceblue #F0F8FF   antiquewhite #FAEBD7   aqua #00FFFF  
aquamarine #7FFFD4   azure #F0FFFF   beige #F5F5DC  
bisque #FFE4C4   black #000000   blanchedalmond #FFEBCD  
blue #0000FF   blueviolet #8A2BE2   brown #A52A2A  
burlywood #DEB887   cadetblue #5F9EA0   chartreuse #7FFF00  
chocolate #D2691E   coral #FF7F50   cornflowerblue #6495ED  
cornsilk #FFF8DC   crimson #DC143C   cyan #00FFFF  
darkblue #00008B   darkcyan #008B8B   darkgoldenrod #B8860B  
darkgray #A9A9A9   darkgreen #006400   darkkhaki #BDB76B  
darkmagenta #8B008B   darkolivegreen #556B2F   darkorange #FF8C00  
darkorchid #9932CC   darkred #8B0000   darksalmon #E9967A  
darkseagreen #8FBC8F   darkslateblue #483D8B   darkslategray #2F4F4F  
darkturquoise #00CED1   darkviolet #9400D3   deeppink #FF1493  
deepskyblue #00BFFF   dimgray #696969   dodgerblue #1E90FF  
firebrick #B22222   floralwhite #FFFAF0   forestgreen #228B22  
fuchsia #FF00FF   gainsboro #DCDCDC   ghostwhite #F8F8FF  
gold #FFD700   goldenrod #DAA520   gray #808080  
green #008000   greenyellow #ADFF2F   honeydew #F0FFF0  
hotpink #FF69B4   indianred #CD5C5C   indigo #4B0082  
ivory #FFFFF0   khaki #F0E68C   lavender #E6E6FA  
lavenderblush #FFF0F5   lawngreen #7CFC00   lemonchiffon #FFFACD  
lightblue #ADD8E6   lightcoral #F08080   lightcyan #E0FFFF  
lightgoldenrodyellow #FAFAD2   lightgreen #90EE90   lightgrey #D3D3D3  
lightpink #FFB6C1   lightsalmon #FFA07A   lightseagreen #20B2AA  
lightskyblue #87CEFA   lightslategray #778899   lightsteelblue #B0C4DE  
lightyellow #FFFFE0   lime #00FF00   limegreen #32CD32  
linen #FAF0E6   magenta #FF00FF   maroon #800000  
mediumaquamarine #66CDAA   mediumblue #0000CD   mediumorchid #BA55D3  
mediumpurple #9370DB   mediumseagreen #3CB371   mediumslateblue #7B68EE  
mediumspringgreen #00FA9A   mediumturquoise #48D1CC   mediumvioletred #C71585  
midnightblue #191970   mintcream #F5FFFA   mistyrose #FFE4E1  
moccasin #FFE4B5   navajowhite #FFDEAD   navy #000080  
oldlace #FDF5E6   olive #808000   olivedrab #6B8E23  
orange #FFA500   orangered #FF4500   orchid #DA70D6  
palegoldenrod #EEE8AA   palegreen #98FB98   paleturquoise #AFEEEE  
palevioletred #DB7093   papayawhip #FFEFD5   peachpuff #FFDAB9  
peru #CD853F   pink #FFC0CB   plum #DDA0DD  
powderblue #B0E0E6   purple #800080   red #FF0000  
rosybrown #BC8F8F   royalblue #4169E1   saddlebrown #8B4513  
salmon #FA8072   sandybrown #F4A460   seagreen #2E8B57  
seashell #FFF5EE   sienna #A0522D   silver #C0C0C0  
skyblue #87CEEB   slateblue #6A5ACD   slategray #708090  
snow #FFFAFA   springgreen #00FF7F   steelblue #4682B4  
tan #D2B48C   teal #008080   thistle #D8BFD8  
tomato #FF6347   turquoise #40E0D0   violet #EE82EE  
wheat #F5DEB3   white #FFFFFF   whitesmoke #F5F5F5  
yellow #FFFF00   yellowgreen #9ACD32